Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M Silahuddin
Wakil Sekjend PBNU, Dosen STIF Syekh Nawawi Tanara Banten

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Dosen STIF Syekh Nawawi Tanara Banten

Puasa Ramadhan, Ketakwaan, dan Pancasila

Kompas.com - 29/04/2022, 04:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AYAT kewajiban Puasa Ramadhan diawali dengan seruan yang penuh mesra dan penuh kasih dari Sang Maha Cinta kepada seluruh umat manusia. Tuhan Yang Maha Esa, nun-Kasih dan nan-sayang dalam QS. Al Baqarah ayat 183, berfirman: “Hai orang-orang yang beriman.” Baru kemudian Allah berfirman, “…. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.

Panggilan (nida) ibadah penuh-kasih itu jangan sampai dinodai dengan penampilan umat yang galak, garang, beringas, dan intoleran, apalagi ketika berpuasa. Jika meneladani ajakan mesra Tuhan tersebut, meniscayakan puasa dijalankan dengan penuh kasih sayang dan penuh welas asih.

Ibadah puasa yang penuh kasih-sayang itu, juga sekaligus merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Munas Alim Ulama NU dengan penuh kedamaian telah memutuskan menerima asas tunggal Pancasila sejak tahun 1993.

Pancasila merupakan maqasid as-syariah Islam, jika merujuk pemikiran al-Ghazali, as-Syatibi, Izzudin bin Abd as-Salam dan lainnya. Bahkan, Grand-Syaikh Universitas al-Azhar Mesir, Ahmad Mohammad al-Thayyib, menyatakan nilai-nilai Pancasila adalah esensi ajaran Islam. Selainnya, Thomas Meyer, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Dortmund-Jerman, ideologi Pancasila lebih baik daripada neoliberalisme dan sosialisme.

Bung Karno, menyusun Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia Merdeka melalui sebuah Ilham-suci dari Tuhan Yang Maha Esa. Merujuk tahapan sufistik Imam al-Ghazali, ketika merumuskan Pancasila melalui ma’rifatullah, dengan melewati takhalli, tahalli, dan tajalli, hingga ke tahap al-nafs al-muthma’innah.

Lima Rukun Muslim yang Pancasilais

Pertama, sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan pembumian-kreatif Islam Nusantara atas konsep tauhid. Keesaan itu dengan jelas termaktub dalam QS. Al Ikhlas. Fitrah manusia yang berpuasa, secara naluriah memiliki potensi meneladani Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk pikir dan zikir.

Puasa menggembleng manusia untuk ajeg dalam mengemban misi membangun peradaban dunia sebagai wakil Tuhan di bumi, khalifah fil-ardhi. Perjuangan menebarkan welas asih selama puasa Ramadhan contoh peneladanan ketauhidan dengan penuh ketakwaan.

Puasa merupakan sebuah proses bagi setiap individu untuk bisa mengintegrasikan hablu min-Allah jiwa dan raganya.

Kedua, sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” bagi orang yang berpuasa tercerminkan dalam pembumian kreatif hablu min-Allah kehambaan dengan hablum min an-nâs, khalifah fil-ardhi.

Karakter muslim Pancasilais adil dan beradab, jika merujuk Q.S Al Baqarah: 177, tercermin dalam: Keimanan kepada Allah, Hari Akhir, Malaikat, Kitab, dan Rasulullah, sedekah kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan salat, menunaikan zakat, menepati janji, dan sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan.

Ketiga, sila “Persatuan Indonesia” bagi orang berpuasa mencerminkan ide ukhuwah wathaniyah (kebangsaan) dan insaniyah (kemanusiaan), selain ukhuwah Islamiyah. Petunjuk Q.S Ali Imran: 103-105, persatuan akan terwujud apabila telah terjadi sikap toleransi yang tinggi antar sesama, sikap saling menghargai, dan menghormati.

Selain itu, dalam persatuan harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaan yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan.

Kerja sama dan sikap saling memercayai serta itikad baik masing-masing komunitas, yang diperkuat oleh jalinan gotong royong secara fungsional antara pelbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada merupakan segi penunjang efesiensi demokrasi dalam suatu masyarakat multikultur.

Keempat, Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat-Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,” menurut Islam berupa syura atau demokrasi. Prinsip syura merupakan dasar dari sistem kehidupan sosial dan ketatanegaraan, Q.S.  Asy Syuura’: 38.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Ramadhan Sepanjang Tahun

Ramadhan Sepanjang Tahun

Ramadhan
Mengembangkan Diri Melalui Ibadah Ramadhan

Mengembangkan Diri Melalui Ibadah Ramadhan

Ramadhan
Ramadhan Stimulus Kepekaan Sosial

Ramadhan Stimulus Kepekaan Sosial

Ramadhan
Merengkuh Kemenangan Sejati

Merengkuh Kemenangan Sejati

Ramadhan
Sidang Isbat Tetapkan 1 Syawal Jatuh pada 2 Mei

Sidang Isbat Tetapkan 1 Syawal Jatuh pada 2 Mei

Ramadhan
Keistimewaan Puasa Ramadhan

Keistimewaan Puasa Ramadhan

Ramadhan
Puasa Ramadhan, Ketakwaan, dan Pancasila

Puasa Ramadhan, Ketakwaan, dan Pancasila

Ramadhan
Mudik Berkemajuan

Mudik Berkemajuan

Ramadhan
Meraih Ketakwaan dengan Puasa

Meraih Ketakwaan dengan Puasa

Ramadhan
Lailatul Qadar Ada Pada Diri Kita

Lailatul Qadar Ada Pada Diri Kita

Ramadhan
Puasa Melatih Manusia Sempurna

Puasa Melatih Manusia Sempurna

Ramadhan
Menjemput Kemuliaan Lailatul Qadar

Menjemput Kemuliaan Lailatul Qadar

Ramadhan
Bahagia Komunal

Bahagia Komunal

Ramadhan
Bedug Puasa dan Spiritual Warga Jakarta

Bedug Puasa dan Spiritual Warga Jakarta

Ramadhan
Ramadhan Memang Istimewa

Ramadhan Memang Istimewa

Ramadhan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
icon-calculator

Kalkulator Zakat

Rp.
Rp.
Rp.
Minimal Rp6.644.868 per bulan
ornament calculator
Komentar
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com