Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Contoh Perumpamaan "Kaya Apa" dalam Bahasa Jawa

Kompas.com - 15/05/2024, 15:00 WIB
Eliza Naviana Damayanti,
Serafica Gischa

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dalam menyampaikan suatu hal atau maksud, masyarakat Jawa banyak menggunakan perumpaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perumpamaan adalah perbandingan, ibarat.

Istilah "kaya apa" berarti "seperti apa" dalam bahasa Indonesia.

Artinya, suatu hal menyerupai hal lainnya atau memiliki sebuah kesamaan dalam bagian tertentu.

Misalnya, senyum Angger manis seperti madu.

Di bawah ini ada contoh-contoh perumpamaan dalam bahasa Jawa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Tembung Lingga Bahasa Jawa

Kita simak bersama, yuk!

 1. Abang kaya dubang
 2. Abot kaya watu
 3. Aadhem kaya es
 4. Alon kaya keyong
 5. Alus kaya sutra
 6. Anteng kaya penganten
 7. Antep kaya wesi
 8. Anyep kaya gedebog
 9. Arum kaya kembang kenanga
 10. Asin kaya uyah
 11. Atos kaya wesi
 12. Banter kaya kilat
 13. Bening kaya kaca
 14. Bodho kaya kebo
 15. Bunder kaya neker
 16. Cenanangan kaya maling konangan
 17. Cepet kaya kilat
 18. Cumlorot kaya ndaru
 19. Duwur kaya othak-othak mega
 20. Ddleming kaya wong edan
 21. Ndomblong kaya sapi ompong
 22. Empuk kaya godir
 23. Entheng kaya kapuk
 24. Galak kaya buta
 25. Gilap kaya emas
 26. Gumebyar kaya prada binabar
 27. Gurih kaya kacang, santen
 28. Weng kaya angus, silit kwali
 29. Kaku kaya alu, pikulan
 30. Kasap kaya rempelas, godhong jati
 31. Kecut kaya asem
 32. Kedhep kaya lintang
 33. Landhep kaya lading, penyukuran
 34. Legi kaya gula, madu, glali
 35. Lemu kaya babi, gundhik, gajah aboh
 36. Lunyu kaya welut
 37. Mbrengengeng kaya tawon rembulan
 38. Mencorong kaya rembulan
 39. Mrongos kaya buta cakil
 40. Mglentrih kaya rembulan karainan
 41. Ngleler kaya cacing
 42. Nglemer kaya semut
 43. Nyenyet kaya kuburan
 44. Nyengit kaya demit
 45. Padhang kaya rina
 46. Pait kaya bratawali
 47. Panas kaya geni
 48. Peteng kaya kuburan, coblong
 49. Pliket kaya pulut
 50. Plonga-plongo kaya kebo
 51. Polahe kaya pinjal, rijal
 52. Putih kaya kapuk
 53. Rebutan kaya kethek
 54. Rikat kaya angin
 55. Rindhik kaya semut
 56. Swarane kaya bledheg
 57. Tepunge kaya sadulur
 58. Tepunge kalis kaya banyu karo lengo
 59. Tindake kaya Raden Janaka
 60. Turune kaya kepati

Baca juga: 10 Silah-silahing Tembung Bahasa Jawa

Referensi:

 • Raharjo, S.H. (n.d). Kawruh Basa Jawa Pepak. Semarang: CV. Widya Karya.
 • Budi Anwar. (n.d). Baboning Pepak Basa Jawa. Sidoarjo: Genta Group Production
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Jawaban dari Soal 'Jika Diketahui Jari-jari Lingkaran Kecil 4 Cm'

Jawaban dari Soal "Jika Diketahui Jari-jari Lingkaran Kecil 4 Cm"

Skola
Tingkat Tutur Bahasa Jawa: Ragam Ngoko dan Ragam Krama

Tingkat Tutur Bahasa Jawa: Ragam Ngoko dan Ragam Krama

Skola
Makna Simbolik Peralatan Siraman Pengantin Adat Jawa

Makna Simbolik Peralatan Siraman Pengantin Adat Jawa

Skola
Nilai-nilai yang Terkandung dalam Ungkapan Bahasa Jawa

Nilai-nilai yang Terkandung dalam Ungkapan Bahasa Jawa

Skola
Simbol-simbol dalam Gunungan Wayang Kulit Jawa

Simbol-simbol dalam Gunungan Wayang Kulit Jawa

Skola
Apa Itu Kesenian Ludruk?

Apa Itu Kesenian Ludruk?

Skola
Apa itu Jemblung sebagai Drama Rakyat Jawa?

Apa itu Jemblung sebagai Drama Rakyat Jawa?

Skola
Garapan dan Problematika Kethoprak

Garapan dan Problematika Kethoprak

Skola
Mengenal Ragam Pementasan Kethoprak

Mengenal Ragam Pementasan Kethoprak

Skola
Ukara Sesanti Bahasa Jawa

Ukara Sesanti Bahasa Jawa

Skola
Kearifan Lokal Rumah Tradisional Jawa

Kearifan Lokal Rumah Tradisional Jawa

Skola
Aspek Pendidikan dalam Pementasan Drama Jawa

Aspek Pendidikan dalam Pementasan Drama Jawa

Skola
Mencermati Simbol Kehidupan dalam Drama Jawa

Mencermati Simbol Kehidupan dalam Drama Jawa

Skola
Struktur Pertunjukan Ludruk

Struktur Pertunjukan Ludruk

Skola
Mengenal Apa Itu Wayang Wong

Mengenal Apa Itu Wayang Wong

Skola
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com