Topik Pilihan

Rumah Milenial

Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan hunian melalui program subsidi. Sasaran program ini tak hanya masyarakat yang telah berkeluarga tetapi juga generasi milenial.
Milenial, Ini Cara Cepat Punya Rumah

Milenial, Ini Cara Cepat Punya Rumah

All News